Goede doel

Amfibieën, zoals kikkers, padden en salamanders, zijn vaste bewoners van het Noordhollands Duinreservaat. De dieren zijn niet veeleisend, maar kunnen wel wat hulp gebruiken bij het oversteken van wegen en paden. De dieren houden van de ondiepe poelen, waar het water wat warmer is en van veilige oversteekplaatsen. Er zijn nog verschillende plekken in het duin waar het veiliger of aantrekkelijker kan worden inricht. Dit jaar wil PWN het sponsorbedrag van Le Champion gebruiken om verbeteringen voor amfibieën te realiseren.
Onderzoek toont dalende trend
Een meerjarig onderzoek naar aantallen amfibieën toont aan dat amfibieën het moeilijk hebben. Enthousiaste vrijwilligers helpen met veel geduld dieren de weg over te steken en tellen daarbij de aantallen. De jaarcijfers tonen, ondanks alle inspanningen, een dalende trend. Met name de - voor iedereen zo bekende - gewone pad gaat in aantallen achteruit. Dit geldt landelijk maar zeker ook bij in het Noordhollands Duinreservaat.
Ieder jaar steken duizenden amfibieën de Zeeweg over naar voortplantingswateren in de lager gelegen poldergebieden. De aantallen worden geteld en de daling is met name de laatste jaren erg sterk. Een verklaring kan worden gezocht in de droge zomers, de drukte op de wegen en de verminderde kwaliteit van de voortplantingswateren.

Pilot in faunatunnel
Door tunnels onder de weg en ook geleidingsschermen langs de weg wordt geprobeerd om het aantal verkeersslachtoffers sterk te verminderen.
Het afgelopen jaar is er een pilot gestart in een van de bestaande faunatunnel. Met behulp van technologie zijn de aantallen en de soorten vastgesteld. Een laser en een kleine camera nemen alles waar wat er door de tunnels kruipt, glibbert en beweegt. Door deze informatie vergroot de de kennis over amfibieën en zo kunnen er nog gerichtere maatregelen worden genomen.

Nieuwe voorzieningen
Het is belangrijk dat de voorzieningen in het duin op orde zijn. Door de kwaliteit en de kwantiteit van poelen in het duin te vergroten zullen meer dieren op locatie blijven en niet de weg over hoeven te steken. Poelen verbeteren voor amfibieën door flauwere oevers en ondiep water. In ondiepe poelen stijgt de watertemperatuur sneller en is de kans op een succesvolle voortplanting groter. Bij hogere temperaturen ontwikkelen de larven zich namelijk beter.

Er wordt ook gekeken naar het aanleggen van nieuwe geschikte kraamkamers voor amfibieën. Hiervoor worden er op geschikte locaties nieuwe poelen aangelegd. Zo wil PWN de trend keren en streven naar een duurzame populatie amfibieën in het duin.

PWN werkt nauw samen met de Provincie Noord-Holland en de gemeentes om nieuwe voorzieningen te realiseren.